Tag: การรักษา

รู้ทันโรค, สุภาพกาย

รู้จัก โรคบิด โรคเกี่ยวสุขอนามัยที่เราควรระวัง

            โรคบิด หลายคนอาจจะเคยหรือไม่เคยรู้จักชื่อนี้แต่ขอบอกเลยว่าโรคๆนี้นั้นใกล้ตัวเรามากๆ โรคที่เกิดจากแบคทีเรียและสิ่งสกปรก สามารถที่จะพบเจอได้กับในคนทุกคนและทุกเพศหรือในทุกระดับวัย ฉะนั้นหากไม่ระวังคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของโรคๆนี้ก็ได้ ซึ่งวันนี้เองเราก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าโรคบิดนั้นคือโรคอะไร เกิดจากสาเหตุใด มีอาการแบบไหนและรักษาได้ด้วยวิธีใด ไปดูกันเลยค่ะ โรคบิด สาเหตุ อาการ แนวทางการรักษา ?             โรคบิดคือ โรคที่มีสาเหตุมาจากการที่ได้ติดเชื้อของสิ่งที่เป็นแบคทีเรียของกลุ่มชิเกลลา หรือได้มีการติดจากพวกที่เป็นสัตว์เวลล์เดียวกันนั้น เช่น อะมีบา จะเป็นโรคที่มีอาการท้องเสียแบบรุนแรงมากๆและจะรู้สึกมีอาการปวดบิดร่วมด้วย ซึ่งโรคนี้มักที่จะเกิดขึ้นเพราะการล้างมือนั้นที่มันไม่สะอาดไม่ถูกต้องตามสุขอนามัย ทำให้เชื้อแบคทีเรียต่างๆนั้นเข้าสู่ร่างกายผ่านการหยิบจับอาหารต่างๆ เป็นโรคที่สามารถพบได้กับทุกเพศทุกวัยเลย

สุภาพกาย

อาการท้องผูก เกิดจากอะไร ลักษณะอาการและการรักษา?

            อาการท้องผูก นั้นเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการขับถ่ายซึ่งมักพบในเพศหญิงจำนวนที่มากว่าทางเพศชายในอัตราส่วนที่ที่สูงถึง 2 เท่า เป็นอาการที่ขับถ่ายได้ไม่สุดหรือบางครั้งไม่ขับถ่ายเลย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหากวนใจของใครหลาย ๆคนที่กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ฉะนั้นวันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปดูเกี่ยวกับสาเหตุ อาการและแนวทางรักษาของอาการท้องผูกกันว่าแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไร เกิดจากสาเหตุใด “อาการท้องผูก” อาการเกี่ยวกับการขับถ่ายที่น่ากวนใจ อาการท้องผูกคืออะไร เกิดจากสาเหตุใด อาการท้องผูก คือ เป็นอาการที่ขับถ่ายออกมาแล้วมีอุจจาระน้อยกว่าปกติที่ควรเป็น หรือ ไม่ขับถ่ายนานกว่าปกติที่ควร (น้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์) ถ่ายยาก ส่วนสาเหตุนั้นสามารถที่จะเกิดได้จากหลายปัจจัยแต่หลัก