ชีวิตคุณจะดีถ้ารู้จักการดูแลสุขภาพร่างกาย

redjedievolution.com

คำว่าสุขภาพหมายถึงอะไร ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายหรือคำนิยามของคำว่าสุขภาพไว้ว่าสภาวะที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจและสุขภาวะทางสังคม ไม่ใช่เพียงแค่การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เอง การดูแลสุขภาพร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่า นอกจากจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาอยู่เบียดเบียนร่างกายแล้ว ยังมีความสมบูรณ์ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจรวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคมอีกด้วย

การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

redjedievolution.com

การดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีนั้นไม่มีใครที่สามารถดูแลได้นอกจากเจ้าของร่างกายตนเอง แม้ว่าจะมีแพทย์ที่เก่งปานใดแต่ก็ไม่สามารถดูแลร่างกายให้แข็งแรงให้กับเราได้ ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง โดยเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม รวมทั้งตรงต่อเวลาอีกครั้งยังต้องรับประทานอาหารให้หลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ พร้อมกับเสริมวิตามินด้วยพืชผักผลไม้ ดื่มน้ำให้เหมาะสมเท่าที่ร่างกายต้องการคืนประมาณ 8 แก้วต่อวัน รู้จักออกกำลังกายเป็นประจำและเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อสภาพร่างกาย และช่วงวัยของตนเองไม่หักโหมมาก และน้อยจนเกินไป เพื่อช่วยให้สุขภาพร่างกายท่านแข็งแรงไม่เจ็บป่วยไข้ได้ง่าย

การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ

redjedievolution.com

นอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีแล้ว จากที่เราได้นำเรียนไปแล้วว่าคำว่าสุขภาพนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ร่างกายแข็งแรงเพียงอย่างเดียวแต่สภาพจิตใจก็ต้องดีด้วยเช่นกัน เพราะหากสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงย่อมส่งผลถึงจิตใจในทางกลับกันทางจิตใจมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีได้เหมือนกัน โดยสุขภาพจิตใจที่อาจจะเกิดจากความเครียดในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือจากงานการที่ทำหรือสิ่งเช่าเหมาที่มากระทบต่อจิตใจสิ่งที่ท่านแนะนำได้นั่นก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอรู้จักหางานอดิเรกที่ดีในการปฏิบัติ ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่ท่านเลือก หาสิ่งใดทำให้จิตใจแจ่มใส เลือกที่จะท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศหลีกหนีความเหนื่อยทางจิตใจหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็เป็นได้

การดูแลสุขภาพร่างกายกับสุขภาวะทางสังคม

redjedievolution.com

สุขภาวะทางสังคมหมายถึงอะไร มันหมายถึงความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมหรือสิ่งรอบตัวของคนคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคมและพฤติกรรมในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน แน่นอนว่าหากคุณไม่สามารถมีสุขภาวะทางสังคมได้ก็อาจจะกลายเป็นคนเก็บตัวหรือกลายเป็นพวกต่อต้านสังคม ซึ่งถือเป็นปัญหาสุขภาพร่างกายอีกประเภทหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่อาจพัฒนากลายเป็นปัญหาทางสังคมอีกด้วยส่งผลต่อการดูแลสุขภาพที่ดี

ทางเว็บไซต์ของเราจึงได้ทำการรวบรวมสาระความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงในทางร่างกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรง สุขภาวะทางสังคม ให้ผู้ชมได้ศึกษาและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป