รู้ทันโรค, สุภาพกาย

รู้จัก โรคบิด โรคเกี่ยวสุขอนามัยที่เราควรระวัง

            โรคบิด หลายคนอาจจะเคยหรือไม่เคยรู้จักชื่อนี้แต่ขอบอกเลยว่าโรคๆนี้นั้นใกล้ตัวเรามากๆ โรคที่เกิดจากแบคทีเรียและสิ่งสกปรก สามารถที่จะพบเจอได้กับในคนทุกคนและทุกเพศหรือในทุกระดับวัย ฉะนั้นหากไม่ระวังคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของโรคๆนี้ก็ได้ ซึ่งวันนี้เองเราก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าโรคบิดนั้นคือโรคอะไร เกิดจากสาเหตุใด มีอาการแบบไหนและรักษาได้ด้วยวิธีใด ไปดูกันเลยค่ะ

โรคบิด สาเหตุ อาการ แนวทางการรักษา ?

สาเหตุ โรคบิด
Man with stomachache and headache

            โรคบิดคือ โรคที่มีสาเหตุมาจากการที่ได้ติดเชื้อของสิ่งที่เป็นแบคทีเรียของกลุ่มชิเกลลา หรือได้มีการติดจากพวกที่เป็นสัตว์เวลล์เดียวกันนั้น เช่น อะมีบา จะเป็นโรคที่มีอาการท้องเสียแบบรุนแรงมากๆและจะรู้สึกมีอาการปวดบิดร่วมด้วย ซึ่งโรคนี้มักที่จะเกิดขึ้นเพราะการล้างมือนั้นที่มันไม่สะอาดไม่ถูกต้องตามสุขอนามัย ทำให้เชื้อแบคทีเรียต่างๆนั้นเข้าสู่ร่างกายผ่านการหยิบจับอาหารต่างๆ เป็นโรคที่สามารถพบได้กับทุกเพศทุกวัยเลย พบมากพบน้อยขึ้นอยู่กับสุขอนามัยและสิ่งแวดรอบตัวของแต่ละคน ซึ่งโรคบิดนั้นสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 2 ชนิด คือ

อาการโรคบิด
  • โรคบิดชนิดไม่มีตัว คือ ชนิดที่ได้มีการติดจากพวกที่เป็นสัตว์ของเซลล์เดียว เช่น อะมีบา
  • โรคบิดชนิดมีตัว คือ ชนิดที่ที่ได้มีการติดเชื้อของแบคทีเรียถือเป็นกลุ่มชิเกลลา

สำหรับอาการของโรคนั้นก็จะเป็นในลักษณะของอาการที่จะเกิดท้องเสียที่มันนั้นรุนแรง อาจมีมูกเลือดนั้นร่วมด้วย การถ่ายที่บ่อย อ่อนเพลีย มีอาการที่จะคลื่นไส้ อาเจียนต่างๆ อาจมีไข้สูงร่วมด้วย ซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละคนนะคะ

โรคบิด

แนวทางการรักษาโรคบิด คือ ต้องบอกก่อนว่าโรคนี้นั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ เพราะไม่ได้เป็นโรคที่รุนแรงมากอะไร โดยการรักษานั้นก็จะมีด้วยกันหลายแบบ ทั้งการรักษาของความสมดุลนั้นของน้ำในระบบร่างกายที่เสียไปจนทำให้ผู้ป่วยอ่อนเพลียก็อาจจะต้องดื่มเกลือแร่ การให้น้ำเกลือ การรักษาด้วยยา เช่น การใช้ยาที่เป็นปฏิชีวนะ แต่ถ้าอาการของโรคไม่รุนแรงมากก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เพียงรักษาตามอาการ แต่หากป่วยชนิดมีตัวก็ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้น ซึ่งแพทย์จะเป็นคนจ่ายยาให้นั่นเอง

ชืวิตที่ดีต้องรู้จัก การดูแลสุขภาพ ที่ดีนั้นมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารและออกกำลังกายนั้นล้วนแต่สำคัญต่อร่างกายของตัวเราเอง เว็บไซตืเราจึงได้รวบรวมเอาวิธีดูแลสุขภาพมาแนะนำคุณๆ