รู้ทันโรค, สุภาพกาย

รู้เท่าทันก่อนใครกับ โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น เป็นภาวะที่ตัวของเราเองนั้นต้องได้มีการรู้เท่าทันให้ได้ถึงในเรื่องของอาการ และในส่วนของสาเหตุ และสิ่งที่เป็นแนวทางของการที่ได้ป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อที่จะให้ปัญหานี้ไม่พบเจอกับตัวเราเอง โดยที่ทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เราสามารถเรียกกันอีกชื่อว่า ADHD ที่สมาธิในการจดจ่อจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง แล้วไม่มีสมาธิ ลืมง่าย จนมีอาการอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์ตามมาอยู่เป็นจำนวนมาก ล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อการที่ได้ดำเนินของชีวิตประจำวัน ที่เราต้องไม่ควรมองข้ามแต่อย่างใด ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในเด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยเรียนในช่วงอนุบาลไปจนถึงประถม ทำให้ต้องทำการรักษาไม่ปล่อยละเลยโดยเด็ดขาด โดยทั่วไปแล้วในประเทศไทยพบว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพศชายมีกว่าเพศหญิง ที่อ้างอิงในสถิติที่ผ่านมานั่นเอง ในช่วงอายุ 7 ขวบขึ้นไปจะพบได้มาก

อาการและสาเหตุของปัญหา โรคสมาธิสั้น

อาการโรคสมาธิสั้น

ในอาการส่วนใหญ่ที่พบเจอ จะมีความไม่ตั้งใจฟังเวลาที่มีบุคคลสนทนาด้วย บริหารจัดการเวลาไม่ดี วอกแวก อยู่นิ่งไม่ได้ ไม่สนใจในรายละเอียดต่างๆ ไม่ชอบการเรียนรู้ ทำอะไรเป็นเวลานานๆไม่ได้ ลืมง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากแค่ไหน พูดเยอะ เคลื่อนไหวร่างกายได้ไว ไม่ชอบการรอ ร้อนรน ประมาท ไม่สามารถที่จะทำงานอดิเรกได้อยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีใครอยู่ด้วย ทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง เครียดง่าย ในสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่พันธุกรรม สภาพแวดล้อมที่อาจจะมีสารเคมีเยอะ สูดดมสารที่อันตรายเข้าไป โครงสร้างสมองเกิดการกระทบมาตั้งแต่อยู่ในท้อง การตั้งครรภ์ ที่อยู่ในท้องคุณแม่อาจจะมีพฤติกรรมที่สูบบุหรี่ เสพสารเสพติด เป็นต้น ที่ทำให้ต้องทำการวินิจฉัยกันต่อไป

โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้นกับแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง

ในแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง ให้มีการฝึกสมองในด้านต่างๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านการเขียน พูด ฟัง อ่าน คุณแม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เสพสารเสพติดทุกชนิด และไม่สูบบุหรี่ด้วยขณะที่ตั้งครรภ์อยู่ หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมี ไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อการดำเนินชีวิตได้

ปัญหาโรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ที่สามารถป้องกันการเกิดขึ้นได้ไม่ยาก แต่เมื่อเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนใกล้ตัว ต้องทำการรักษาต่อไปแล้วสุขภาพจะดี

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่รักใน การดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคู่ไปกับการออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้สุขภาพดีและแข็งแรง ที่นี้จึได้คัดสรรหาวิธีดูแลสุขภาพมาให้ได้ติดตาม