รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ลิ้นหัวใจรั่ว ภัยร้ายรุนแรงเสี่ยงถึงชีวิต

ลิ้นหัวใจรั่ว ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่ไม่ใช่น้อย ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในหลายๆด้าน โดยจะทำให้การดำเนินชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงไป ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่เกิดความผิดปกติในส่วนของลิ้นหัวใจ ที่มันมีการปิดไม่สนิท ส่งผลต่อการทำงานของเลือด ที่จะมีการไหลย้อนไป ทำให้ต้องมีการทำงานหนักมากกว่าเดิมด้วย แล้วในปัจจุบันนี้แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกับผู้ที่ประสบปัญหา ทำให้ต้องรักษากันต่อเนื่องจนหาย เพราะฉะนั้นเราต้องมารู้เท่าทัน

อาการและสาเหตุของปัญหา ลิ้นหัวใจรั่ว

อาการ ลิ้นหัวใจรั่ว

ในอาการที่เกิดขึ้น เราจะสังเกตได้จากการที่เหนื่อยง่ายมาก แต่ในช่วงแรกที่เป็นอาจจะไม่รู้ตัว หรืออาจจะยังมีอาการที่ไม่หนัก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปจะเริ่มแสดงอาการมากยิ่งขึ้น มึนหัว เป็นลม อัตราการเต้นของหัวใจมีความผิดปกติ หลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นใจสั่น แต่แท้จริงแล้วหัวใจมีการทำงานหนักเกินไป ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงในส่วนต่างๆ เจ็บและปวดที่อก เท้าและข้อเท้าบวม ในสาเหตุนั้นเกิดจากการที่โครงสร้างลิ้นหัวใจมีความผิดปกติ หรือในอีกสาเหตุคือการที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ จะทำให้เกิดขึ้นได้ และในปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่น ความดันสูง ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางประเภท อายุมากยิ่งขึ้นจะเสี่ยงมาก ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจพิการมาตั้งแต่กำเนิดแล้ว เป็นต้น ทำให้ต้องได้รับการวินิจฉัยกันต่อโดยการที่ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์ที่อก ทดสอบสมรรถภาพของหัวใจ เป็นต้น

ภาวะ ลิ้นหัวใจรั่ว

ลิ้นหัวใจรั่วกับแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง

ในแนวทางการป้องกัน ต้องมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดขึ้นกับตนเอง กินอาหารที่มีประโยชน์ คอยตรวจความดันอยู่เสมอ เมื่อมีความผิดปกติต้องพบแพทย์ทันที ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา

ลิ้นหัวใจรั่ว

ลิ้นหัวใจรั่วเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงอย่างมาก ที่เราต้องรู้เท่าทัน การดูแลตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ควรมองข้ามและละเลย

หากคุณคืออีกคนหนึ่งที่รักใน การดูแลสุขภาพ เว็บไซต์เพื่อสุขภาพที่รวมเอาการดูแลสุขภาพ มาแนะนำวิธีดูแลร่างกายให้แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี มาให้ได้ติดตามที่นี้ทางออนไลน์