สุขภาพใจ-สมอง

รู้ทันโรค, สุขภาพใจ-สมอง, สุภาพกาย

โรคติดต่อที่ต้องระวัง!! กับโรค คอตีบ ปัญหาสุขภาพที่ต้องรู้เท่าทัน

คอตีบ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นโรคที่ติดต่อกัน โดยเกิดจากในส่วนของเชื้อที่เป็นพวกแบคทีเรียที่มีความรุนแรงพอสมควร ส่วนมากแล้วจะทำให้เยื่อบุจมูก ลำคอ หรืออาจเกิดขึ้นได้กับผิวหนังได้ โดยติดต่อกันได้ไม่ยาก เช่น การไอ จาม หายใจ มีการสัมผัสกันกับผู้ป่วย ใช้เครื่องนอนด้วยกัน ที่ทำให้มีโอกาสสูงมากในการติดเชื้อนี้ อาการและสาเหตุของโรค คอตีบ อาการที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่แล้วจะสังเกตได้เมื่อมีการรับเชื้อมาแล้วไม่เกิน 5 วัน ส่วนใหญ่แล้วจะมีแผล และเกิดเป็นเยื้อบุสีเทาขึ้นมาอยู่ที่ลำคอ มีไข้ขึ้นสูงต่อเนื่องไม่ต่ำ 38

รู้ทันโรค, สุขภาพใจ-สมอง, สุภาพกาย

ซีสต์ไขมันใต้ผิวหนัง เกิดได้ทั้งร่างกาย รีบรู้เท่าทันไม่เกิดปัญหาสุขภาพ

ซีสต์ไขมันใต้ผิวหนัง คืออาการที่จะมีการบวมของถุงน้ำดีหรือเป็นซีสต์เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังจะเกิดได้ทั้งขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้ แต่ว่าจะเกิดขึ้นใต้ผิวหนังอย่างช้าๆ ไปเรื่อยๆจะรู้ตัวอีกทีก็ขึ้นเป็นก้อนแล้วนั่นเอง ซึ่งผู้ป่วยนั้นสามารถโล่งใจได้เพราะไม่มีเนื้อร้ายที่ก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งในอนาคตแน่นอน แต่ถ้ามีก้อนใหญ่มากจนเกินไปก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน ทั้งนี้ในบริเวณที่สามารถเกิดขึ้นได้นั้นก็เป็นจุดอับตามร่างกายและยังไม่เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กหรือผู้ใหญ่อีกด้วย อาการและสาเหตุของภาวะ ซีสต์ไขมันใต้ผิวหนัง ลักษณะอาการที่มักจะเกิดขึ้นและพบได้บ่อยก็คือ มีก้อนไขมันนูนขึ้นมาให้เราเห็นได้แบบชัดๆ จะมีรูปร่างเป็นปุ่มๆ และถ้ามีการขยายใหญ่จะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและเจ็บได้นั่นเอง ในส่วนของสาเหตุที่ก่อให้เกิดได้คือ การอุดตันจากไขมันที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง รับแสงแดดนานเกินไป หรือแม้แต่การเกิดการบาดเจ็บก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้เช่นกัน ภาวะซีสต์ไขมันใต้ผิวหนัง แนวทางการรักษาและป้องกัน ในเรื่องของการรักษานั้นต้องบอกก่อนว่าหากไม่มีการติดเชื้ออะไรไม่จำเป็นต้องรักษา เพราะไขมันจะค่อนๆยุบตัวลงไปเอง แต่ที่จะสร้างปัญหาได้คือการที่ก้อนไขมันนั้นจะส่งผลต่อความงามหรือความมั่นใจในการชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งการรักษาที่สามารถทำได้คือ ประคบร้อน

สุขภาพใจ-สมอง, สุภาพกาย

ควบคุมกระเพาะปัสสาวะไม่ได้ ตกอยู่ใน ภาวะปัสสาวะเล็ด ปัญหาสุขภาพที่ต้องรู้เท่าทัน

ภาวะปัสสาวะเล็ด เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ล้วนแล้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหานี้อยู่มาใช่น้อย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทำการควบคุมเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะได้เลย ส่งผลให้มีการปัสสาวะออกมาได้โดยไม่คาดคิด รู้สึกว่ากลั้นไม่ได้ ในบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นมาในขณะที่ไอ หรือจาม แล้วจะพบได้บ่อยครั้งในเพศหญิง ถ้าหากว่าไม่รักษา อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในระยะยาวได้ อาการและสาเหตุของ ภาวะปัสสาวะเล็ด อาการที่เกิดขึ้นมีด้วยกันหลายประเภท เกิดเมื่อมีแรงดัน จะเกิดเมื่อมีการไอ จาม ออกกำลังกาย ยกของที่หนัก หรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในลักษณะที่ต่างๆ หรืออาจจะอยู่ในช่วงที่มีการตั้งครรภ์ เป็นต้น ต่อมาเป็นปัสสาวะราด เกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิด

สุขภาพใจ-สมอง, สุภาพกาย

รอยดำบริเวณข้อพับ สร้างความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิต อาจเป็นสัญญาณก่อให้เกิดโรคร้าย

รอยดำบริเวณข้อพับ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ในทางการแพทย์ได้กล่าวว่า เป็นการที่ผิวหนังในส่วนข้อพับของร่างกายในส่วนต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมา และยังมีผิวหนังที่หนาขึ้นมากว่าเดิม ส่วนใหญ่แล้วในบริเวณที่พบ จะสังเกตได้จากคอ รักแร้ แขนพับ ขาหนีบ เป็นต้น โดยจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นโรคอ้วน เบาหวาน ที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย อาการและสาเหตุของภาวะ รอยดำบริเวณข้อพับ อาการที่เกิดขึ้นจะสังเกตได้อย่างชัดเจนที่ผิวหนังของร่างกาย จะเห็นได้ว่าเป็นรอยปื้นเกิดขึ้นมา แล้วเป็นสีน้ำตาลเข้มแสดงออกมา ผิวหนังในส่วนนั้นจะหนากว่าส่วนอื่น จะพบได้บ่อยครั้งที่หลังคอ ขาหนีบ ข้อพับที่แขน