สุภาพกาย

การควบคุมน้ำหนัก คืออะไรและวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

     สำหรับ การควบคุมน้ำหนัก นั้นจะหมายถึง การรักษา และการกำจัด เพื่อที่จะทำให้น้ำหนักของร่างกาย อยู่ในภาวะที่ปกติ หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตามมาตรฐานนั่นเอง ซึ่งวัตถุประสงค์ ก็คือ ทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรง ซึ่งปัญหาของหลายคนคือ บางคนมีน้ำหนักมากเกินไป และบางคนมีน้ำหนักที่น้อยจนเกินไป การควบคุมน้ำหนัก สาเหตุของการมีน้ำหนักน้อยและวิธีควบคุม       สาเหตุของการที่จะมีน้ำหนักน้อย นั่นก็คือการที่เรารับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง และในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอ บางคนอาจจะมีฐานะยากจน หรือบางคนมีพฤติกรรมเลือกกิน จึงทำให้ไม่ได้รับสารอาหาร