สุขภาพใจ-สมอง, สุภาพกาย

รอยดำบริเวณข้อพับ สร้างความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิต อาจเป็นสัญญาณก่อให้เกิดโรคร้าย

รอยดำบริเวณข้อพับ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ในทางการแพทย์ได้กล่าวว่า เป็นการที่ผิวหนังในส่วนข้อพับของร่างกายในส่วนต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมา และยังมีผิวหนังที่หนาขึ้นมากว่าเดิม ส่วนใหญ่แล้วในบริเวณที่พบ จะสังเกตได้จากคอ รักแร้ แขนพับ ขาหนีบ เป็นต้น โดยจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นโรคอ้วน เบาหวาน ที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย อาการและสาเหตุของภาวะ รอยดำบริเวณข้อพับ อาการที่เกิดขึ้นจะสังเกตได้อย่างชัดเจนที่ผิวหนังของร่างกาย จะเห็นได้ว่าเป็นรอยปื้นเกิดขึ้นมา แล้วเป็นสีน้ำตาลเข้มแสดงออกมา ผิวหนังในส่วนนั้นจะหนากว่าส่วนอื่น จะพบได้บ่อยครั้งที่หลังคอ ขาหนีบ ข้อพับที่แขน