สุภาพกาย

ครอบแก้ว คืออะไร

     เป็นการรักษาศาสตร์การแพทย์ของจีน ที่นิยมมาอย่างยาวนานแล้ว วิธีคือจะใช้แก้ว และนำไฟเข้าไปลนในตัวแก้ว หลังจากนั้นนำมาแนบในบริเวณหลังค้างไว้ เพื่อทำให้เกิดความร้อนแก้วจะ และดูดเนื้อขึ้นมาเล็กน้อย เนื่องจากว่าภายในแก้ว จะเกิดภาวะสุญญากาศ ทางแพทย์จะทำการวางไปยังแนวเส้นลมปราณ ส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น และเส้นเลือดฝอยจะมีการขยายตัว ในสมัยก่อนจะใช้รักษาสัตว์ แต่ในปัจจุบันมีการมาประยุกต์ และสามารถรักษากับคนได้ นิยม ครอบแก้ว ไปยังบริเวณแผ่นหลัง หน้าท้อง หน้าอก เป็นต้น ครอบแก้ว รักษาโรคอะไรได้บ้าง