รู้ทันโรค, สุภาพกาย

โรคอัลไซเมอร์ ภัยเงียบใกล้ตัวอันตรายกว่าที่คิด

โรคอัลไซเมอร์ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ที่ไม่ว่าคุณจะอายุมากแล้วหรือยังไม่มากก็ตาม โอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตนเองมีอยู่มากเช่นเดียวกัน แล้วในปัจจุบันนี้แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันที่ดีไม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นการเสี่ยงในโรคนี้ขึ้นกับตนเอง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดแล้ว ทำให้ได้มีการส่งผลต่อทางด้านกระบวนการที่ได้ทำงานในส่วนของสมอง ระบบประสาท ความคิดความจำที่เปลี่ยนไปจากเดิม อาจจะแย่ขึ้นมากถ้าไม่ทำการรักษา โดยไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยที่ประสบปัญหานี้มากขึ้นอย่างทวีคูณหลายแสนท่าน และไม่มีท่าทีจะลดลงแต่อย่างใด อาการและสาเหตุของปัญหาของ โรคอัลไซเมอร์ อาการที่เกิดขึ้นโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระยะด้วยกัน ในเริ่มแรกเลยจะมีอาการที่ลืมว่าคุยอะไรไป หรือนึกถึงเหตุการณ์ที่ไม่นานขึ้นไม่ออก ทำอะไรชอบย้ำคิดย้ำ ถามคำถามเดิมซ้ำไปมาอยู่เสมอ อารมณ์ไม่ค่อยดี มีความแปรปรวนได้ง่ายมาก