รู้ทันโรค, สุภาพกาย

รู้เท่าทันก่อนใครกับ โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น เป็นภาวะที่ตัวของเราเองนั้นต้องได้มีการรู้เท่าทันให้ได้ถึงในเรื่องของอาการ และในส่วนของสาเหตุ และสิ่งที่เป็นแนวทางของการที่ได้ป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อที่จะให้ปัญหานี้ไม่พบเจอกับตัวเราเอง โดยที่ทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เราสามารถเรียกกันอีกชื่อว่า ADHD ที่สมาธิในการจดจ่อจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง แล้วไม่มีสมาธิ ลืมง่าย จนมีอาการอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์ตามมาอยู่เป็นจำนวนมาก ล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อการที่ได้ดำเนินของชีวิตประจำวัน ที่เราต้องไม่ควรมองข้ามแต่อย่างใด ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในเด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยเรียนในช่วงอนุบาลไปจนถึงประถม ทำให้ต้องทำการรักษาไม่ปล่อยละเลยโดยเด็ดขาด โดยทั่วไปแล้วในประเทศไทยพบว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพศชายมีกว่าเพศหญิง ที่อ้างอิงในสถิติที่ผ่านมานั่นเอง ในช่วงอายุ 7 ขวบขึ้นไปจะพบได้มาก อาการและสาเหตุของปัญหา โรคสมาธิสั้น ในอาการส่วนใหญ่ที่พบเจอ จะมีความไม่ตั้งใจฟังเวลาที่มีบุคคลสนทนาด้วย