สุภาพกาย

ความเปลี่ยนแปลงของเสียงที่ผิดปกติ เสียงแหบ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ต้องสังเกตตนเองให้ดี

เสียงแหบ จะพบว่าเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ในทางการแพทย์กล่าวว่า เป็นความเปลี่ยนแปลงของเสียงที่เกิดขึ้นมา โดยจะเกิดเสียงสูงและต่ำที่เปลี่ยนไป บางรายอาจพบว่าความดังของเสียงเกิดความผิดปกติไปจากเดิม หายใจออกมาแล้วมีเสียงแทรก ต้องพยายามใช้แรงในการเปล่งเสียงออกมา ทั้งนี้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้มีอาการรุนแรงแต่อย่างใด ต้องสังเกตตนเองให้ดี อาการและสาเหตุของภาวะ เสียงแหบ อาการที่เกิดขึ้นนั้นผู้ป่วยจะสามารถรับได้จาก เมื่อพูดไปแล้วจะมีลมหายใจแทรกขึ้นมาในช่วงที่พูด เสียงของผู้ป่วยจะมีความแหบและเนื้อเสียงบาง เสียงสั่นฟังแล้วไม่สบายหู มีความเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงจนไม่สามารถที่จะออกเสียงให้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างเดิม และส่วนน้อยในผู้ป่วยจะมีอาการ น้ำลายไหลยืด เจ็บคอ และอาจจะร้ายแรงถึงขั้นที่มีปัญหาในการรับประทานอาหารเลยทีเดียว หากเป็นเช่นนี้ควรจะทำการรักษาโดยด่วนว่าด้วยสาเหตุของภาวะนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดจาก ภูมิแพ้ การใช้ยาพ่น