สุภาพกาย

แพ้ไรฝุ่น ส่งผลต่อปัญหาระบบทางเดินหายใจ ต้องรีบสังเกตตนเอง รักษาเพื่อบรรเทาอาการ

แพ้ไรฝุ่น เป็นอาการที่เกิดขึ้นมาแล้วส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นอาการที่ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย มีการตอบสนองขึ้นมาผิดปกติ เมื่อมีการสัมผัสไรฝุ่นที่อยู่ในอากาศ จะพบว่ามีอาการจาม น้ำมูกไหล คัดจมูก ตาแดง น้ำตาไหล และอาการอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในภายหลังในระยะยาว ซึ่งไรฝุ่นนี้เป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ โดยจะผ่านเข้าไปในร่างกายโดยการหายใจ ทั้งนี้ต้องรักษาตนเองให้ดี อาการและสาเหตุของ แพ้ไรฝุ่น อาการที่เกิดขึ้น ไอ จาม มีน้ำมูกไหล คัดจมูก