รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ส่าไข้ เกิดขึ้นได้บ่อยในเด็กเล็ก ก่อให้เกิดผื่นแดงกระจายทั่วตัว

ส่าไข้ นั้นเป็นโรคที่มีเชื่อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่เข้าไปติดเชื้อภายในร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งจะส่งผลให้มีผื่นแดงขึ้นตัวร่างกายเลยทีเดียว ทั้งนี้ยังเป็นโรคที่มักจะพบได้กับทารกหรือเด็กเล็ก จะพบได้น้อยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ อาการและสาเหตุของ ส่าไข้ อาการที่เกิดขึ้น จะพบว่าในระยะของเชื้อที่ฟักตัว จะอยู่ในช่วงประมาณ 5-15 วัน โดยจะมีการแสดงอาการออกมาใน 7-14 วัน หลังจากที่ได้รับเชื้อไปแล้ว ถ้าหากว่าอาการไม่รุนแรงไม่เกิน 7 วันจะหายไปได้เอง โดยสังเกตได้จากการที่ ไข้ขึ้นสูงรวดเร็ว และเกิดการลดลงของไข้ในไม่กี่ชั่วโมง มีน้ำมูกไหล ต่อมน้ำเหลืองที่คอบวม