สุภาพกาย

โรคไส้เลื่อนกระบังลม พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพตนเองให้ดีก่อนจะสายเกินไป!

โรคไส้เลื่อนกระบังลม ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่อวัยวะในช่องท้องในส่วนของกระเพาะอาหารในส่วนด้านบน ที่เกิดการเคลื่อนตำแหน่งไปจากเดิม ทำให้เกิดไปที่ช่องอกขึ้นมา ผ่านไปที่ช่องเปิดของกระบังลมขึ้น โดยในระยะแรกจะไม่ได้แสดงอาการใด ๆ ขึ้นมา แต่เมื่อปล่อยไว้นานจะรุนแรง อีกทั้งยังเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้สูงอายุ จะตรวจว่าเจอโรคนี้ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อมีการตรวจสุขภาพกันนั่นเอง ทำให้ต้องมาทำความรู้จักกับโรคนี้กันให้มากขึ้น อาการและสาเหตุของ โรคไส้เลื่อนกระบังลม อาการที่เกิดขึ้น ในระยะแรกแล้วจะไม่ได้แสดงอาการใดออกมา แต่เมื่อรุนแรงขึ้นจะพบว่ามีอาการเหมือนกับกรดไหลย้อนอย่างมาก มีความแสบร้อนอยู่ที่กลางอก มีการเรอเปรี้ยว รู้สึกเจ็บที่บริเวณหน้าอก กลืนได้ยากลำบาก หายใจถี่ เหนื่อยง่าย