รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ภาวะโรคขาดน้ำ ภัยร้ายใกล้ตัวที่ต้องรู้เท่าทัน

ภาวะโรคขาดน้ำ เป็นเรื่องที่ใครหลายคนอาจจะมองข้ามไป ในเรื่องของการดื่มน้ำ ที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิต แล้วไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องดื่มน้ำเท่านั้น ยังมีอีกหลายสาเหตุมากที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา โดยในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าผู้ป่วยที่ประสบกับปัญหานี้มากขึ้นทุกวัน เนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น ทำให้เราไม่ควรมองข้ามหรือละเลยโดยเด็ดขาด ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่ร่างกายมีการเสียน้ำเกิดขึ้น มากกว่าที่ร่างกายจะได้รับ ทำให้เกิดการหิวน้ำอยู่บ่อยครั้ง ปัสสาวะแล้วมีสีที่เข้มไปกว่าเดิม ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในผู้ที่สูงอายุและในเด็ก ถ้าหากว่าร่างกายไม่ทำการรักษา จะส่งผลเสียและอาการแทรกซ้อนตามมา ที่อาจจะคร่าชีวิตเราไปได้เลย เพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันให้ได้ อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะโรคขาดน้ำ ในอาการที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเราเองนั้นจะได้มีการพบเลยนะว่ามีความลิ้นแห้ง ปากแตก ง่วงบ่อยครั้ง หายใจเร็วและรู้สึกเหนื่อย