สุภาพกาย

รู้เท่าทันก่อนใคร ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย

ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย ที่ล้วนแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในทางการแพทย์จะกล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ที่จะเกิดได้ในช่วงของอายุก่อน 8 ปี ในวัยผู้หญิง ส่วนในวัยเด็กผู้ชายจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของ 9 ปี จะมีลักษณะที่โตไวกว่าปกติ มีประจำเดือนก่อนวัย และเกิดได้บ่อยมากในปัจจุบันนี้ เนื่องจากว่ากระบวนการผลิตฮอร์โมนเพศ ที่มีการทำงานก่อนวัย แล้วจะส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว มีความแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ มีความไม่มั่นใจในตัวเอง อาการและสาเหตุของ ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย อาการที่เกิดขึ้น จะสังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จะพบในเพศหญิงโดยการที่หน้าอกจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ