รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ปวดต้นคอ ปัญหาสุขภาพใกล้ตัว เรื้อรังจนส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ปวดต้นคอ เป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศ และทุกวัย ที่ล้วนแล้วมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต มีความปวด ทรมาน หลายๆคนอาจจะพบได้บ่อยมาก ที่ส่วนมากแล้วจะไม่ได้ร้ายแรงมากนัก จะมีอาการเบาไปได้เองเพียงไม่กี่วันเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าเป็นนาน จนมีความเรื้อรัง ต้องพบแพทย์โดนทันที เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอันตราย แล้วยิ่งมีอาการอื่นร่วมด้วย ต้องมีการปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจะดีที่สุด จะมีการวินิจฉัยกันต่อไป อาการและสาเหตุของภาวะ ปวดต้นคอ อาการที่เกิดขึ้นจะรู้สึกถึงความปวดตามร่างกาย ยิ่งเวลาที่หันคอไปด้านใดด้านหนึ่ง จะรู้สึกว่าปวดมากขึ้น มีกล้ามเนื้อตึง ในบางครั้งเกิดการกระตุกอย่างเห็นได้ชัด หันศีรษะไม่ค่อยถนัด กล้ามเนื้อเกิดการตึง