รู้ทันโรค, สุภาพกาย

ไส้เลื่อนกระบังลม ภัยเงียบใกล้ตัวรุนแรงกว่าที่คิด

ไส้เลื่อนกระบังลม เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ที่ไม่ว่าจะเป็นเพศใด อายุเท่าใดก็ตาม ล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง แล้วจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ที่ทำให้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันต้องเปลี่ยนไป ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่ช่องท้องของเรา ในส่วนของกระเพาะอาหารมีการเปลี่ยนไปจากที่เดิม ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นมา แล้วอาจจะแสดงอาการมากน้อยมาได้ แต่ในบางรายในระยะแรกๆจะไม่ค่อยรู้ตัว จนกระทั่งผ่านไประยะหนึ่งจึงแสดงอาการออกมา โดยจากการสำรวจแล้วพบว่าผู้ที่ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่แล้ว จะอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับตนเอง ต้องทำการรักษาโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ อาการและสาเหตุของปัญหา ไส้เลื่อนกระบังลม อาการที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับกดไหลย้อยหรืออาการที่ทำให้รู้สึกแสบร้อนกลางอกเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยจะรู้สึกถึงความเจ็บและมีความผิดปกติบริเวณอก