สุภาพกาย

จำเป็นต้อง ใส่หน้ากากอนามัย สองชั้นเพื่อป้องกันโควิด-19 หรือไม่?

ตอนนี้เมือเดินออกไปนอกบ้านเพื่อทำการซื้อของที่จำเป็น ก็จะได้รับคำแนะนำจากหลายคนให้สวม ใส่หน้ากากอนามัย สองชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น เพราะเดี๋ยวนี้ตัวเชื้อไวรัสร้ายแรงอย่างCovid-19 สามารถติดต่อกันง่ายและรวดเร็วมาก ซึ่งถ้าหากจำเป็นต้องไปในก็ควรที่จะใส่ 2 ชั้น จำเป็นต้อง ใส่หน้ากากอนามัย สองชั้นเพื่อป้องกันโควิด-19 หรือไม่? จริงๆ แล้วเราควรที่จะสวม หน้ากากอนามัยสองชั้น จริงหรือไม่ และการสวมหน้ากากอนามัยชิ้นเดียวไม่สามารถปกป้องเราจากโควิด-19 ได้อีกต่อไปแล้วหรือ? ล่าสุด เจ้าหน้าที่ของทางสาธารณสุขในหลาย ๆ ทั่วประเทศ